КОНТРОЛ НА РАЖДАЕМОСТТА

Начало >> Контрол на раждаемостта

Когато говорим за защитата и благоденствието на котката и кучето, вероятно най-близките на човека животни, ние поставяме като първостепенен въпроса за тяхното осигуряване с надежден стопанин и дом. Но практиката показва, че е трудно или невъзможно да бъдат осигурявани достатъчно домове за всички постоянно раждани животни. Така твърде голям брой от тях стават жертва на произвола или пренебрежението на хората, или просто загиват в приютите.

Най-съществената причина за тази тенденция е неконтролираното възпроизводство на домашни любимци. И можем да сме сигурни, че всяка нация, отнясяща се с уважение към своите домашни любимци, най-напред е решила (и решава) въпроса с ограничаването на раждаемостта.

Намерението за намаляване на прираста от нежелани животни изисква дейностите за управление на популацията да водят до положителна промяна. Затова, изборът на основните мерки трябва да е съобразен с няколко обстоятелства.

Популацията от притежавани домашни любимци е призната от авторитетните международни експерти като най-значим източник на нежелани животни. От своя страна, процесът на възпроизводство в тази популация зависи от един или няколко фактора.

Основен фактор, влияещ върху динамиката на популацията, оттам – и върху решаването на проблемите с нейното благоденствие, е поведението на хората спрямо техните любимци. Дейностите за насърчаване на отговорно отношение на собствениците към техните животни крият по-голям потенциал, отколкото принудителното налагане на някакво масово ограничение в развъждането.

Грамотните собственици биха потърсили начини да ограничат традиционното развъждане на домашни любимци. Затова, когато бъде осигурявана евтина или безплатна стерилизация на отглежданите котки и кучета, използването на тази услуга ще зависи от наличието на паралелна информационно-възпитателна дейност.

Прогресът в САЩ

Ако търсим примери с преодоляването на тежка ситуация с домашните любимци някъде по света, където през цялото време контролът на животните беше легален и прозрачен и данните от този контрол бяха надеждно документирани, то трябва да обърнем внимание на прогреса в САЩ след 1970 г.

Напоследък, само за 5-10 години, някои от най-изостаналите райони в американския Юг постигнаха силно ограничение във възпроизводството на домашни любимци. Това доведе до рязък спад в броя на нежеланите котки и кучета, евтаназирани в приютите. По-долу представяме данни от изследвания, отразяващи положителната промяна в няколко района. На пръв поглед числата изглеждат стряскащи, но това бе началото от дълъгия път на прогреса. Заедно с тях публикуваме и данни от водещи райони, които отдавна постигат далече по-добри показатели.

(Год. – Евт. жив. – Нас. хил. – Евт. жив. на 1000 жит.)

Philadelphia

2008 – 15,286 – 1,611 – 10.5
2006 – 28,774 – 1,448 – 19.9
2002 – 29,935 – 1,518 – 19.7

.

Louisville

2008 – 9,368 – 722 – 13.0
2005 – 30,000 – 700 – 42.9

.

Mobile County:

2009 – 8,971 – 406 – 22.1
2008 – 12,516 – 404 – 31.0
2007 – 11,813 – – – –-
2006 – 9,017 – – – –-
2005 – 12,071 – 401 – 30.1
2004 – 12,243 – 400 – 30.6
1999 – 27,930 – 399 – 70.0

Източник: Animal People

.

Dallas:
2008 – 27,355 – 2,346 – 11.7
2005 – 25,000 – 2,306 – 10.8
2000 – 65,810 – 2,062 – 31.9

Източник: Merritt Clifton и Animal People

.

San Antonio:
2008 – 26,000 – 1,329 – 19.6
2006 – 30,000 – 1,300 – 23.1
2003 – 50,000 – 1,418 – 35.3
2001 – 46,000 – 1,393 – 33.0
1999 – 43,661 – 1,373 – 31.8

Източник: Merritt Clifton и Animal People

.

Jefferson Parish:
2008 — 7,720 – 456 – 16.9
2000 – 13,786 – 448 – 30.8
1998 – 13,936 – 451 – 30.9

Източник: Merritt Clifton и Animal People

.

San Francisco:
2008 – 1,031 – 809 – 1.3
2007 – 1,411 – 744 – 1.6
2005 – 1,646 – 744 – 2.2
2004 – 1,892 – 771 – 2.5
2002 – 1,892 – 771 – 2.5
2000 – 2,651 – 776 – 3.4
1995 – 4,546
1990 – 8,072 – 723 – 11.1

Източници: По-новите данни са от Merritt Clifton и Animal People. Данните от 2000 г. и по-рано са от SpayUSA.org.

.

New Hampshire:
2007 — 2,737 – 1,316 — 2.1
2000 — 2,575 – 1,201 — 2.2
1999 — 3,366 ———- 2.8
1998 — 4,816 ———- 4.2
1997 — 6,057 ———- 5.2
1996 — 6,797 ———- 6.0
1995 — 7,114 ———- 6.5
1994 – 10,321 ———- 9.4
1993 – 11,494 ——— 10.4
1992 – 11,509 ——— 10.4
1991 – 12,423 ——— 10.9
1990 – 12,450 ——— 10.9
1989 – 11,868 ——— 10.7
1988 – 10,434 ———- 9.5
1987 — 9,308 ———- 8.4
1986 – 10,583 ———- 9.5
1985 – 11,290 ——— 11.2
1984 – 11,726 ——— 11.7
1983 – 12,216 ——— 12.2
1982 – 11,655 ——— 11.6
1981 – 14,580 ——— 14.5
1980 – 17,378 ——— 17.3

Източници: По-новите данни са от Merritt Clifton и Animal People. Данните от 1999 г. и по-рано са от ASPCA.

.

New York City:

2008 — 16,489 ––––––––– 8,275 – 2.0
2007 — 16,489 ––––––––- 8,143 – 2.0
2005 — 21,171 ––––––––- 8,086 – 2.6
2001 — 36,500 ————————— 8,009 – 4.6
1999 — 40,068 ———————–
1994 — 50,000 (23,000/27,000*)
1990 — 68,000 ————————— 7,323 – 9.3
1984 — 75,000 (42,000/33,000)
1974 – 136,000 (82,000/54,000)
1965 – 146,000 (70,000/76,000)
1962 – 250,000 ———————–
1954 – 168,000 (66,000/102,000)
1946 – 216,000 (61,000/155,000)
1934 – 285,000 (65,000/220,000)
1928 – 304,000 (86,000/218,000)

* Бр. кучета/котки.

Източник: Лична кореспонденция на Мерит Клифтон (Animal People). Цитирани са данни от ASPCA, които до 1994 г. осъществяваха контрол на животните по договор. Като фактор за спада на свръхпопулацията от котки в следвоенните години, Клифтон изтъкна подобреното градско почистване, довело до намаляването на мишките и плъховете; и като фактор за спада на общата свръхпопулация след 1974 г. – нарастналата популярност на стерилизацията на домашни любимци.

Установеното през последните години съотношение между броя на евтаназираните кучета и котки в Ню Йорк е около 28/72. През целия разглеждан период броят на жителите на града варира между 6.5 млн. и 8.2 млн. и големият брой евтаназии съответства на местната популация от домашни любимци, която през последните години надхвърля 3.3 млн. животни (Клифтон).

Реклама
%d блогъра харесват това: