603

Отворено Писмо до Бойко Борисов, Кмет на София, ЕС

(май-юни 2007 г.)

Относно: Нелегално комерсиално отглеждане на безстопанствени животни

Уважаеми Г-н Борисов,

След 1989г. по улиците на София започнаха постоянно да се появяват голям брой нерегистрирани кучета с неизвестен произход, стерилизирани и фертилни. Повечето от тях преживяваха навън известно време, получавайки храна от гражданите, след което изчезваха безследно; или попадаха закратко в Общинския Приют за Кучета, откъдето най-често също изчезваха. На тяхно място по улиците се появяваха нови кучета, очакващи същата съдба. Нещо повече, изгубените домашни кучета обичайно не биват намирани от стопаните си в Общинския Приют.

След избирането Ви за Кмет на София през 2005г. Вашите намерения, свързани със запазване живота на кварталните кучета биваха шумно оповестявани. За жалост Вие не предприехте ефективни мерки за ограничаване на този процес. Дори Вие избягвате да обсъждате общоприетите в целия свят основни решения за хуманен контрол, включващи регистрация, ранна стерилизация на отглежданите животни, рехоминг, лицензиране на развъждачите и търговците.

Проблемът с безстопанствените животни остава същият, както и при управлението на предшественика Ви Стефан Софиянски (1995-2005г.). Няма прозрачност и точна отчетност: няма контрол върху дейностите на съмнителните неправителствени организации, работещи с безстопанствени животни; няма регистър на кварталните животни; няма статистически данни за пребиваващите на улицата, новопоявявилите се и изчезващите животни по кварталите. Появяването и изчезването на нежеланини кучета продължи; изчезването на изгубени от стопаните си кучета също продължи.

Безспорно, неадекватната политика на Столичната Община в областта на контрола на животните обслужва интереса на криминалната индустрия, използваща домашни любимци – те биват превръщани в жертва на неконтролирани експерименти и източник на евтини суровини. София е превърната във ферма за безстопанствени кучета.

Изложеното по-горе налага да преразгледате досегашната политика на Столична Община, свързана с контрола на животните. Вие трябва спешно да положите усилия за ограничаване на комерсиалното отглеждане на нежелани животни и отвличането на домашни.

Благодаря Ви предварително в очакване на вашия бърз отговор.

Емил Кузманов

Фондация Анимал Програмс – България

Реклама
%d блогъра харесват това: