605

ФОНДАЦИЯ АНИМАЛ ПРОГРАМС – БЪЛГАРИЯ

До: Комисия по Земеделието и Горите в Народното Събрание

На вниманието на: Г-н Георги Първанов

София, 10 ноември 2006г.

Относно: Обсъждане на Проект за Закон за Защита на Животните

Дами и Господа,

В Народното Събрание в процедура на обсъждане е Проект за Закон за Защита на Животните, внесен от Г-жа Ваня Цветкова, народен представител и група народни представители.

По отношение на котките и кучетата/домашни любимци авторите декларират намерение да бъде забранен контролът на двете популации чрез убиване. Те обаче не предвиждат т.нар. No-Kill Solutions, ефективните мерки за решаване на основната задача в тази област – ограничаване на развъждането и движението на животните, водещо до обща стабилизацията на двете популации:
– В програмите за възпитание на притежателите/любителите на животни не е предвидено моралното обезсърчаване на обичайното домашно развъждане и на купуването на животни от развъждачите.
– Не е предвидено осигуряването на обществено обслужване за притежателите, включващо т.нар. евтина стерилизация на домашните любимци.
– Не са предвидени своевременното маркиране на всички домашни любимци с микрочип, поддържането на постоянен публичен регистър на всички притежатели, както и ефективната регистрация при смяна на притежателя; не е предвидено придружаването във всички възможни случаи на животното с документ; допуснато е отлагане на предприемането на регистрация след изготвяне от Министъра на т.нар. Национална Програма за Преброяване и Регистрация на Кучетата.
– Не е предвидено своевременното предприемане на стриктен лицензионен контрол върху развъждачите и търговците; регламентирането на този контрол е свързано с бъдещо приемане от страна на Правителството на отделен Правилник; допуснато е несанкционираното „домашно“ развъждане.
– Не е предвиден контрол върху дейностите, свързани със събирането и трафика на свободно движещите се животни, вкл. изгубени.
– Допусната е възможността за дублиране/тълкуване на понятия, права и задължения (приют – защитена зона; Национална Комисия за Защита на Животните – Инспекторат на НВМС – Зоополиция – министерства).

Подобен Закон няма да ограничи постоянното домашно развъждане, движението/събирането на огромен брой здрави домашни любимци и злоупотребата с тях. Той ще бъде неефективен по отношение на защитата на животните от двете популации.

Ясна представа за същинския проблем и основните задачи в тази област ни дават ред публикации на Кралското Дружество за Предотвратяване на Жестокостта към Животните(RSPCA), Ръководство за Управление на Популацията от Кучета (съвместно издание на Световната Здравна Организация и Световното Дружество за Закрила на Животните(WSPA), както и публикациите на Г-н Питер Марш от Ню Хамшир.

През 2004г. посочихме на Правителството прост комплекс от ефективни мерки, включени и невключени в действащото законодателство, но не последва адекватен отговор.

През 2004г. България се присъедини към Европейската Конвенция за Закрила на Домашните любимци и с това излъга, че ще наложи ефективната практика в тази област.

През 2005г. Народното Събрание прие нов Закон за Ветеринарно-Медицинската Дейност, който лицемерно забрани използването на домашни любимци като експериментални животни, както и контрола на двете популации чрез убиване, но същевременно освободи Националната Ветеринарна Служба от задължението да санкционира спазването на регистрационния режим от страна на собствениците на кучета.

Няколко седмици преди присъединяването на България към Европейския Съюз оставаме свидетели на усилията влошеното (и неспазвано) законодателство в тази област да бъде повторено в отделен закон, противоречащ и на Наредба №998/2003 на Европейската Комисия. Същевременно Земеделският Министър прави паралелни усилия в тази насока, лансирайки чрез т.нар. „природозащитници“ втори проект за неефективен Закон.

Настояваме изложените мотиви дабъдат взети предвид при по-нататъшната работа по Закона и изброените недостатъци да бъдат отстранени чрез изготвянето на прецизни текстове, съгласувани със сериозни, добронамерени специалисти в тази област.

С уважение,

Емил Кузманов

Фондация Анимал Програмс – България

Реклама
%d блогъра харесват това: