601

Фондация Анимал Програмс – България
Ул. Янко Софийски Войвода 18
1164 София

До:
Г-н Васил Калинов
Председател
Комисия по Земеделието и Горите
Народно Събрание
Пл. Народно Събрание 2
1169 София

Относно: Порок в Проекта за Закон за Защита на Животните

София, 23 ноември 2007г.

Уважаеми Г-н Калинов,

Проектът за Закон за Защита на Животните предвижда общинските фондове за контрол на популациите от кучета и котки да бъдат предназначени в максимална степен за събиране и стерилизация на безстопанствени животни, т.е. за работа на улицата. Авторите и вносителите на Проекта не са предвидили задължения, свързани с подпомагане стерилизацията на отглежданите в домакинствата кучета и котки. Така изцяло е пренебрегнат Чл. 12.б.II. на Европейската Конвенция за Закрила на Домашните Любимци, според който „страните се задължават да обмислят намаляването на непланираното развъждане на кучета и котки чрез подпомагане стерилизацията на тези животни“.

Проектът не осигурява механизъм за повишаване нивото на стерилизация на двете популации. Този недостатък поставя под съмнение ефективността на готвения Закон. Нещо повече, усилията в грешната посока показват намерение за легализиране и разширяване на досегашната безцелна практика в тази област. От това интересът на обществото и животните ще бъде накърнен в полза на някакви частни, съсловни интереси.

Предстои Комисията по Земеделие да изготви Доклад, включващ предложения за подобряване на Проекта. Проектът и включените в Доклада предложения ще бъдат подложени на окончателно гласуване в Парламента. На 14 ноември 2007г. се запознах със забележките на Народните Представители, направени до момента. Установих липсата на предложения за уреждане на посочената горе материя. Налице е пренебрежение към становището на авторитетни международни институции по този въпрос, изразено преди това. В писма от 10 януари 2007г. Интергрупата за Благополучие на Животните в Европейския Парламент настоя пред Председателя на Народното Събрание и Министър-Председателя за включването на такава мярка в Закона. Генералният Директор на Световното Дружество за Закрила на Животните наскоро ни увери, че е изтъкнал същата необходимост пред Заместник-Председателя на Парламентарната Комисия по Земеделие.

Пренебрегната остава и добрата световна практика в тази област, включваща широкото прилагане на безплатната и евтината стерилизация на домашни любимци, известна като „free and low-cost service“. Така в САЩ за около три десетилетия е постигнато ниво на стерилизация 70% за отглежданите кучета и 90% за котките. Вследствие на това осем-девет пъти е намалял броят на загиващите в приютите нежелани животни.

И у нас спадът на постоянно възникващата свръхпопулация от нежелани животни зависи от ограничаването на фертилитета сред стотиците хиляди домашни любимци. Същевременно за много домакинства, въпреки добрата им воля, ще остане трудно и почти невъзможно да стерилизират своите животни. Това налага в Закона да бъдат предвидени мерки за подпомагане на тези стопани.

Ето защо настоятелно Ви моля Комисията по Земеделие да включи в Доклада предложение за допълнителен текст в Глава IV – „Животни-компаньони“ и така порокът в Проекта да бъде отстранен.

С уважение,
Емил Кузманов, учредител

Копие: Георги Първанов
Копие: Нил Париш MEP
Копие: Д-р Марк Данзон
Копие: Генерал-Майор Питър Дейвис

Реклама
%d блогъра харесват това: