602

Отворено Писмо до Сергей Станишев, Министър – Председател на Република България

от Емил Кузманов

Относно: Масов нелегален трафик на животни-компаньони

Уважаеми Г-н Министър – Председател,

Нелегалното събиране, нелегалния трафик и нелегалната търговия на огромен брой кучета и котки на територията на България отдавна засягат не само областта на контрола на животните. Тези дейности се превърнаха в организирана криминална индустрия, покровителствана от държавните институции.

Привидната стабилност на двете популации и ограничаването на тяхната численост вдействителност се дължат на трафика на огромен брой животни. Несъмнено ежегодният прираст включва стотици хиляди здрави животни, неограничено развъждани в домакинствата. Те могат да бъдат постоянно събирани единствено чрез измама, отвличане и нелегален лов. Ние не сме свидетели на постоянно увеличаване на броя на отглежданите животни, нито на сериозна приютна дейност; по улиците и дворовете няма прогресивно струпване на нежелани животни от различни поколения, на стари, болни, недохранени, няма и масова смърт на такива животни навън.

Въпреки всичко ставаме свидетели на очевидното нежелание от страна на компетентните министри от българското правителство и компетентните директори на правителствени агенции да предприемат каквито и да било действия за ограничаване на криминалния трафик на животни-компаньони.
Държавните институции напълно избягват да обсъждат този процес. Едновременно с това в България няма никакви статистически данни, свързани с отглежданите, предлаганите, изоставяните и отвлечените животни.

Неофициална национална политика на България в тази област обслужва интереса на мафията. Злополучното домашно развъждане остава насърчавано. Любителите на животни и обществото като цяло биват държани в заблуждение относно предназначението на повечето домашни любимци – да бъдат превърнати в евтини лабораторни животни, както и в неизчерпаем източник на евтини суровини.

Обръщам се към Вас с настоятелна молба да преразгледате досегашната неадекватна политика на българското правителство по отношение на криминалния трафик на животни-компаньони и да инициирате бързи действия за неговото ефективно ограничаване.

Едновременно с това настоявам пред Вас Правителството на България да приложи в практиката всички мерки за легален контрол на популациите, предвидени в Закона за Ветеринарната Дейност, Наредба Но 998/2003 на Европейската Комисия и Конвенцията за Закрила на Домашните Любимци на Съвета на Европа.

Предварително Ви благодаря, очаквайки Вашия бърз отговор.

Емил Кузманов

Фондация Анимал Програмс България

Реклама
%d блогъра харесват това: