503

Европейска Парламентарна Интергрупа за Благоденствие и Запазване на Животните

Председател:
Пауло Касака, Член на ЕП

Заместник-Председатели:
Нилс Буск, Член на ЕП
Елизабет Йегле, Член на ЕП
Алберт Ян Маат, Член на ЕП
Нил Париш, Член на ЕП
Давид Хаммерстеин, Член на ЕП
Карл Шлитер, Член на ЕП
Каролин Лукас, Член на ЕП
Херберт Бош, Член на ЕП
Мартин Рур, Член на ЕП
Дагмар Рот-Берендт, Член на ЕП
Кристиана Мускардини, Член на ЕП
Януш Войчиеховски, Член на ЕП
Мойца Дрчар Мурко, Член на ЕП

Почетен Секретар:
Роберт Еванс, Член на ЕП

Г-н Георги Първанов
Президент на Републиката
Бул. Дондуков 2
1123 София
България

Брюксел, 10 януари 2007 г.

Ref: PC/ae/001/2007

Уважаеми Г-н Президент,

Пиша Ви от името на Интергрупа за Благоденствие и Запазване на Животните, изпращайки Ви нашите горещи поздравления за влизането на България в Европейския Съюз.

През последните десет години ние постоянно получаваме съобщения от български граждани и неправителствени организации, които ни информират за сериозните проблеми с благоденствието на изоставените/блуждаещи животни във Вашата страна, и в частност в София. Интергрупата писа на българските власти, настоявайки те да предприемат действия. Същевременно те отговаряха, че има пълна готовност за решаване на този проблем. Действителността показа обаче, че проблемите остават и дори има влошаване в някои случаи.

Вашата страна ратифицира Конвенцията за закрила на домашните любимци на Съвета на Европа, което обвързва със задължението да бъдат предприети мерки в тази област. Затова Българският Парламент предприе процедура за въвеждане на специфично законодателство, гарантиращо закрилата и благополучието на домашните любимци. Г-жа Ваня Цветкова и група депутати представиха проект, а ние бяхме информирани, че също и Министърът на Земеделието е направил усилия в тази насока.

Очевидно, настоящите проекти за Закон съдържат поразителни недостатъци. Не са предвидени в достатъчна степен т. нар. „No-Kill Solutions“, превантивните мерки за ограничаване и стабилизиране на популацията от изоставени/блуждаеши домашни любимци без необходимост от тяхното периодично събиране. Те трябва да включват:

– Образователни програми за притежателите на домашни любимци, целящи обезсърчаване на любителското развъждане и търговия

– Кампании за евтина стерилизация на домашните любимци

– Регистрация на притежаваните домашни любимци с микрочипове

– Обществено достъпна документация по регистрацията

– Лицензиране за контрол на прекомерното развъждане и търговия

– Контрол върху дейностите, свързани със събирането и трафика на изоставени/блуждаеши домашни любимци.

Ние искрено се надяваме, че българските институции, ангажирани със законодателния процес ще гласуват и постановят ефективни мерки за решаване на проблема с изоставените/блуждаещи животни без периодично появяваща се „политика на събиране и убиване“, която доказа, че е напълно неефективна, и която още повече е неприемлива в етично отношение.

Членовете на Интергрупата се надяват, че Вие можете да повлияете на законодателния процес, предлагайки споменатите по-горе точки да бъдат включени в новото законодателство.

Ние ще очакваме Вашия отговор.

Искрено,

Пауло Касака

Копие: Януш Войчиеховски

(превод: Фондация Анимал Програмс)

Заб.: На 10 януари 2007 г. Интергрупата изпрати общо шест идентични писма, в т. ч. до Председателя на Народното събрание, Главния прокурор, Министър – председателя, Кмета на София и Председателя на Сдружение На Ти с природата. Анимал Програмс няма информация за изпратени отговори.

———

Реклама
%d блогъра харесват това: