– ПРИОРИТЕТНИ ВЪПРОСИ

Начало >> Приоритетни въпроси

.

Институционализацията на злоупотребата с домашни любимци

Няма наложен контрол върху движението на изгубените и нежеланите домашни любимци; и  върху обектите за събиране и държане на такива животни.

Взаимодействието на предлагането и търсенето

Съдбата на голямата част от животните, които след израстването си стават нежелани, остава извън вниманието на обществото. Така масовото търсене на млади животни постоянно насърчава процеса на развъждане.

Лекомисленото развъждане на домашни любимци

Ключов фактор за проблема с масовото възпроизводство на животни в частните имоти е ширещите се сред обществото неинформираност и заблуди по отношение състоянието на популацията и несигурното бъдеще за всяко раждано животно. Правителството не организира предвидените в Европейската конвенция за закрила на домашните любимци (Съвет на Европа) информационно-възпитателни програми за обезсърчаване на развъждането.

Вдействителност голяма част от животните в София са притежание на добронамерени, искрени стопани, включително и деца. Масовото търсене на млади животни от страна на импулсивните кандидати подвежда притежателите-развъждачи на котки и чистопородни кучета. Така те постоянно разчитат, че сериозните кандидати за потомството са достатъчно, и че домашните животни не са източник на свръхпопулация.

Неразбираем остава фактът, че отглежданите животни и тяхното потомство съставляват една популация от над един милион котки или кучета. Например, собствениците на котки, обитаващи частни дворове възприемат своите нерегистрирани животни като отделни, „домашни“ индивиди и имат напълно толерантно отношение към спонтанното им възпроизводство. Дори в случаите на изчезване на повече дворни котки, хората обичайно изказват предположение, че те са се преместили другаде.

Масово разпространена остава и заблудата, че раждането укрепва здравето на женските. Много от собствениците, с които сме обсъждали този мит дори се позоваваха на подобни твърдения от страна на ветеринарни лекари.

Неконтролираното комерсиално развъждане и предлагане

Пренебрегвани остават всички мерки за контрол върху върху развъждането на кучета и котки и предлагането им за продан.

Репродуктивният капацитет на популацията

Правителството не организира и предвидените в Европейската конвенция програми за подпомагане на своевременната стерилизация. Вместо това, през последните години със закон бе наложено да бъде финансирана стерилизацията на нежеланите животни.

Реклама
%d блогъра харесват това: